Om projektet

Alle Tiders Lægeplanter er et forskningsværktøj og et formidlingsprojekt.

Det er den første opgørelse og sammenstilling af de plantearter som har været anvendt til lægemidler i Danmark - til alle tider. Det vil sige: alle de plantearter som gennem tiden har været optaget i de statsautoriserede takster og farmakopéer gældende i Danmark, og hvis medicinske dele (droger) et dansk apotek skulle/skal føre eller kunne fremskaffe. Derudover er også medtaget planterne i Harpestrengskrifterne fra klostermedicinens tid, og planterne i Henrik Smid lægebog fra 1546.

 

- Websitet er under løbende udarbejdelse -

Den grundlæggende database indeholdende lægemiddelplanternes navne (danske og videnskabelige), år som lægemiddelplanter, historiske navn, dele anvendt, samt fotos fra Farmakognostisk Samling kan nu tilgås (maj 2019).

Tekster om lægemiddelplanternes naturhistorie, lægemiddelanvendelse, folkemedicinske anvendelse, farmakologi og kemi oploades løbende...

Artikler om udvalgte emner oploades løbende...

 

Projektet er støttet af Cand. Pharm. Povl M. Assens Fond