Alle Tiders Lægeplanter

Projektet er den første opgørelse og sammenstilling af alle plantearter som har været anvendt til lægemidler i Danmark - til alle tider. Det vil sige, alle de plantearter som gennem tiden har været optaget i de statsautoriserede takster og farmakopéer gældende i Danmark, og hvis medicinske dele (droger) et dansk apotek skulle/skal føre eller kunne fremskaffe. Derudover er også medtaget planterne i Harpestrengskrifterne fra klostermedicinens tid, og planterne i Henrik Smid lægebog fra 1546.

Den grundlæggende database indeholder lægemiddelplanternes navne (danske og videnskabelige), anvendte dele, år som lægemiddelplanter, historiske navne, udbredelse, samt fotos fra Farmakognostisk Samling (Københavns Universitet).

Alle Tiders Lægeplanter er et botanisk og lægemiddelhistorisk forskningsværktøj og formidlingsprojekt. Projektet er støttet af Cand. Pharm. Povl M. Assens Fond